Paweł Bańczyk, trener i zawodnik gliwickiego Klubu  BJJ Factory Złotym Medalistą Mistrzostw Świata Ju-Jitsu -Bogota 2017 ! 

Kliknij na ten link aby zobaczyć więcej. 

Atrakcje: Bawialnia

Regulamin

1. Bawialnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 22.00, w soboty, niedziele i święta w godzinach 8.00 - 22.00.
2. Bawialnia przeznaczona jest do zabawy dla dzieci od 3 do 11 roku życia.
3. Rodzice mogą przebywać w bawialni wraz z dziećmi lub na własną odpowiedzialność pozostawić dzieci na sali pod opieką personelu.
4. Opiekunowie pozostawiający samodzielnie dzieci w bawialni, robią to wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Niemniej jednak, w takiej sytuacji opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zamiarze pozostawienia dziecka obsługę bawialni oraz przekazania numeru telefonu kontaktowego.
5. Na sali pod opieką personelu mogą być zostawiane dzieci powyżej 3 roku życia.
6. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
7. Maksymalny czas sprawowania opieki nad dziećmi wynosi 6 godzin.
8. Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni, na bawialnię dzieci wchodzą w skarpetkach lub kapciach.
9. Na bawialnię opiekunowie chodzą w skarpetach.
10. Jedzenie i napoje można spożywać tylko przy stolikach.
11. Zabrania się wchodzenia na konstrukcję rodzicom i opiekunom.
12. Bawialnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione.
13. Na terenie Bawialni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
14. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
15. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu bawialni o schorzeniach i niesprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
16. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na bawialni, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej z opinią lekarską w naszej placówce.
17. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
18. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie) i są zobowiązani do naprawy lub odkupienia uszkodzonych zabawek lub urządzeń.
19. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za szkodę w terminie 7 dni.
20. Na terenie bawialni zabrania się:
- wspinania po zewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej,
- skakania ze zjeżdżalni do basenu,
- wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabaw,
- niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju.
21. Salę można zarezerwować w celu zorganizowania przyjęć urodzinowych, imieninowych itd.
22. Zawsze należy stosować się do wskazówek personelu, osoby nie przestrzegające regulaminu i uwag zostaną wyproszone z sali zabaw, by nie narażać innych na niebezpieczeństwo.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. W przypadku dokonania takich zmian, zobowiązuje się do poinformowania o nich rodziców (opiekunów).
24. Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

wstecz

Odwiedź naszą strona na facebooku, tweeterze lub subskrybuj

Strona główna | Polecamy | Kontakt wykonanie: kotonski.pl