Paweł Bańczyk, trener i zawodnik gliwickiego Klubu  BJJ Factory Złotym Medalistą Mistrzostw Świata Ju-Jitsu -Bogota 2017 ! 

Kliknij na ten link aby zobaczyć więcej. 

Atrakcje: Sauny

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY SAUN


I. Postanowienia ogólne
1. Strefa saun jest częścią Pływalni i obwiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Pływalni oraz niniejszego Regulaminu.
2. Przed skorzystaniem z saun korzystający powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.
3. Strefa saun jest miejscem służącym odnowie biologicznej.
4. Do kąpieli w saunie należy zaopatrzyć w klapki basenowe oraz ręczniki: do wycierania się, do okrycia ciała i jako podkładka na ławę.
5. Przed przystąpieniem do korzystania z saun należy umyć całe ciało pod prysznicem, a następnie wytrzeć je do sucha.
6. Przedmioty metalowe należy pozostawić w szafce, gdyż mogą przyczynić się poparzeń ciała.
7. Z saun mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
8. Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby: z chorobami serca, nadciśnienie, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, w ciąży, chore na padaczkę, małe dzieci, a także osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego.
9. Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z zespołu saun konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny, a także po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia jej wpływu na stan zdrowia.
10. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny.
11. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku jest niewskazane.
12. W saunie należy leżeć lub siedzieć w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak, aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze, co reszta ciała.
13. Przed opuszczeniem zespołu saun i wyjściem do strefy basenowej istnieje bezwzględny nakaz spłukania się bez użycia mydła celem zmycia potu i schłodzenia ciała.
14. Po saunie zaleca się wypocząć około 20 - 30 minut w pomieszczeniu wypoczynkowym. Celowe jest nawodnienie organizmu po opuszczeniu saun.
15. Po pobycie w saunie kategorycznie zabrania się korzystania z wanny jacuzzi. Nie zaleca się wysiłku fizycznego.
16. W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie opuścić pomieszczenie sauny i wezwać obsługę pływalni.
17. Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.
18. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i włącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
19. Zabrania się dotykania lub zbliżania do źródeł ciepła lub wylotu pary. Zabrania się także dotykania termometrów saun, a także wynoszenia akcesoriów saun z poszczególnych pomieszczeń.
20. Ewentualne uwagi dotyczące pracy saun należy
zgłaszać pracownikom obiektu.
21. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.
22. Chodzenie nago w strefie saun jest zabronione.

II. Instrukcja korzystania z sauny suchej i mokrej
Temperatura 60 – 110 oC
1. Kąpiel w saunie polega na przemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała.
2. Można to robić w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach.
3. W saunie przebywa się w wyłącznie pozycji leżącej lub siedzącej.
4. Jeden cykl trwa max. do 25 minut tzn. 8-12 min. pobyt w gorącym pomieszczeniu sauny, a następnie 8-12 min. ochładzanie ciała. Czas pobytu w saunie jest bardzo indywidualny i może być krótszy.
5. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega spłukiwaniu ciała wodą od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy.
6. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i poleżeć kilka minut.
7. Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.
8. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy bezwzględnie przerwać zabieg.

III. Instrukcja korzystania z sauny infrared
Temperatura 35 – 70 oC
1. Kąpiel w saunie polega na przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała.
2. W saunie przebywa się wyłącznie w pozycji leżącej lub siedzącej.
3. Proces nagrzewania ciała trwa ok. 20 minut, lecz czas pobytu w saunie jest bardzo indywidualny i może być krótszy.
4. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy.
5. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i poleżeć kilka minut.
6. Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.
7. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia trzeba bezwzględnie przerwać zabieg.

IV. Instrukcja korzystania z łaźni parowej
Temperatura 40 – 50 oC
1. Kąpiel w łaźni polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała.
2. W łaźni przebywa się wyłącznie w pozycji siedzącej.
3. Czas przebywania w łaźni zależy indywidualnie od samopoczucia oraz stażu korzystania z łaźni (sugerowany czas ok. 10-15 minut).
4. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy.
5. Cykl nagrzewania ciała i schładzania może być powtórzony.
6. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i poleżeć kilka minut w przystosowanym pomieszczeniu wypoczynkowym.
7. Pobyt w łaźni kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.
8. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy niezwłocznie przerwać zabieg.


OSTRZEŻENIE: KORZYSTANIE Z SAUN I ŁAŹNI WYŁĄCZNIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2011 r. 

Zarządca Pływalni Neptun Gliwice

wstecz

Odwiedź naszą strona na facebooku, tweeterze lub subskrybuj

Strona główna | Polecamy | Kontakt wykonanie: kotonski.pl