neptungliwice.pl

Regulamin

Regulamin Kompleksu Basenowego

 • Godziny otwarcia

  • Kompleks basenowy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-22:00 oraz w weekendy od 9:00-21:00.
 • Zasady korzystania z basenów

  • Przed wejściem do basenu obowiązkowe jest umycie się pod prysznicem.
  • Na terenie basenu obowiązuje noszenie odpowiedniego stroju kąpielowego.
  • Zakazane jest bieganie po terenie basenu oraz skakanie do wody w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
  • Dzieci poniżej 12. roku życia mogą korzystać z basenu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 • Bezpieczeństwo

  • Zabrania się wnoszenia na teren basenu szklanych opakowań oraz ostrych przedmiotów.
  • Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren kompleksu.
  • W razie wypadku lub urazu należy niezwłocznie powiadomić ratownika lub personel basenu.
 • Higiena

  • Używanie mydła i innych środków higienicznych dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
  • Osoby z chorobami skóry, otwartymi ranami lub infekcjami nie mogą korzystać z basenów.
 • Odpowiedzialność

  • Kompleks nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Prosimy o korzystanie z szafek depozytowych.
  • Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń personelu.

Regulamin Zajęć Fitness

  • Godziny otwarcia

   • Zajęcia fitness odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej oraz w recepcji kompleksu.
  • Zasady uczestnictwa

   • Na zajęcia fitness obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona.
   • Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na zajęcia co najmniej 10 minut przed ich rozpoczęciem.
   • Zaleca się noszenie odpowiedniego stroju sportowego oraz obuwia zmiennego.
  • Bezpieczeństwo

   • Przed przystąpieniem do zajęć zaleca się konsultację z lekarzem, szczególnie osobom z problemami zdrowotnymi.
   • Instruktorzy mają prawo odmówić udziału w zajęciach osobom, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa.
   • Uczestnicy są zobowiązani do informowania instruktorów o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych przed rozpoczęciem zajęć.
  • Higiena

   • Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji używanego sprzętu.
   • W trakcie zajęć należy korzystać z ręczników, aby utrzymać czystość sprzętu i mat.
  • Odpowiedzialność

   • Kompleks nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku nieprzestrzegania regulaminu lub zaleceń instruktorów.
   • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń instruktorów.

Obydwa regulaminy są stworzone w trosce o bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników naszego kompleksu. Prosimy o ich przestrzeganie, aby każda wizyta była przyjemnym doświadczeniem.